videozdravice

Roma Spirit 2015

záznam České televize - YouTube

 

Laureáti cen Roma Spirit 2015

 • Nominovaní
 • Záštity
 • Videozdravice
 • Poroty
 • Fotogalerie
 • Tiskové zprávy
 • Partneři

Nominovaní, kteří postoupili do užšího výběru

Respekt si zaslouží nejen laureáti a laureátky ceny, ale všichni, které Nominační porota vybrala do užšího výběru přihlášených subjektů. V roce 2015 do tohoto výběru také postoupili:

Nestátní neziskové organizace

 • MIRET, z. s. – Mezinárodní iniciativa pro rozvoj etnické tvorby za práci s romskými dětmi a mladými lidmi ze sociálně vyloučených lokalit v ČR a na Slovensku, zejm. za spolupráci s Českou filharmonií.
 • R-Mosty, z. s. za úspěšné projekty vzdělávání dětí i dospělých, podporu zaměstnanosti a bydlení, jimž se sdružení věnuje již od roku 1992 jako jedna z prvních neziskových organizací pracujících pro romskou komunitu.

Společnost-firma/zaměstnavatel

Obec / město

 • Velké Hamry za proaktivní, sociálně začleňující přístup vedení města k obyvatelům, a to po dobu již pěti let. V roce 2013 město uzavřelo lokální partnerství s Agenturou pro sociální začleňování.

Osobnost

 • Pavlína Halušková z Kostelce nad Orlicí, kde před čtyřmi lety založila družinu pro romské děti, v níž doučuje, nacvičuje divadlo a organizuje volnočasové aktivity. Přispívá k dobrému soužití mezi Romy, majoritou a obyvateli nedalekého uprchlického centra.
 • Jozef Miker, romský aktivista a jeden ze zakladatelů občanského sdružení Konexe. V Krupce poskytoval Romům pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, mládež z ulice angažoval v hudební skupině De La Negra, spoluorganizoval protinacistické demonstrace.

Média

 • Tomáš Bystrý, redaktor Českého rozhlasu, který začínal v pořadu O Roma vakeren – Romové hovoří, přes dva roky působí v Centru zpravodajství Domácí redakce. Je příkladem pro další mladé Romy.
 • Alica Sigmund Heráková, pracovnice Muzea romské kultury toho času na mateřské dovolené. V komunikaci na sociální síti Facebook otevírá téma romské identity a posiluje romské sebevědomí mezi mladými lidmi.

Romská kultura

 • Ladislava Gažiová, oceňovaná romská malířka s akademickým výtvarným vzděláním. Pracuje s romskou symbolikou, její význam však nekonzervuje, ale posouvá do nových kontextů.
 • Gejza Horváth, vynikající romský hudebník, desítky jeho písní mezi Romy zlidověly. Zároveň se věnuje pedagogické činnosti s romskou mládeží a píše prózu.

 

Záštity 2015

Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky – záštita
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu – záštita
Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy – záštita
Petr Uhl, novinář a politik

 

Videozdravice 2015

 

POROTY

Nominační porota a porota 7. kategorie Romská kultura zasedly 8. října 2015 a ze 142 nominací jich 16 postoupily do užšího výběru. Z nich Hlavní porota vybrala ty, kteří si 10. prosince na slavnostní ceremonii v Pražské křižovatce převzali ocenění. 

 

HLAVNÍ POROTA 2015

NOMINAČNÍ POROTA 2015

Jan Balog (Palaestra, o. s.), Renáta Berkyová (Romea.cz), Karel Čada (sociolog), Hana Frištenská (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace), Lucie Fuková Horváthová (Slovo 21), Martina Horváthová (Slovo 21), Radek Jiránek (Agentura pro sociální začleňování), Cyril Koky (Krajský úřad Středočeského kraje), František Kostlán (publicista), Renáta Köttnerová (Krajský úřad Olomouckého kraje), Mikuláš Vymětal (evangelický farář), Margita Wagner (Rada vlády pro záležitosti romské menšiny), Pavel Štern (předseda poroty, Otevřená společnost)

 

POROTA PRO KATEGORII ROMSKÁ KULTURA 2015

Jana Horváthová (Muzeum romské kultury), Helena Sadílková (Romano džaniben), Pavel Oračko (Filharmonie Brno), Patrik Banga (Česká televize), Iveta Demeterová (Český rozhlas), Alica Heráková (Muzeum romské kultury)

 

FOTOGALERIE 2015

setkání nominační poroty 8. 10. k hodnocení zaslaných nominací

Předseda poroty: Pavel Štern, ředitel Otevřené společnosti, o.p.s.

Tisková konference 12. 10. 2015 k vyhlášení postupujících do užšího výběru

V panelu zasedli (zleva): Martin Pátek (zástupce ČT), Jana Horváthová (ředitelka Muzea romské kultury, garanta 7. kategorie Romská kultura), Michael Kocáb (organizátor cen Roma Spirit, předseda Hlavní poroty), Pavel Štern (ředitel spoluorganizátorské organizace Otevřená společnost, o.p.s.), Lejla Abbasová (moderátorka, členka organizačního týmu cen Roma Spirit)

 

Slavnostní předávání cen 10. 12. 2015 v pražské křižovatce