Roma Spirit, Česká republika

Facebook, YouTube    Roma Spirit-SR, European Roma Spirit Award

Pro  snadné vyhledávání a přeposílání využívejte tento odkaz:  Roma Spirit

tumblr_mjco89cUVY1rkz363o1_1280.jpg
Také na You Tube

Projekt Roma Spirit je zaměřený na podporu aktivní snahy všech, kteří se podílejí na zlepšení životních podmínek Romů v České republice. 

Cílem projektu je vytvořit tradici v oceňování práce pro romskou komunitu, vytvořit veřejnou platformu na prezentaci pozitivních reálných přínosů a tak přiblížit široké veřejnosti aktivity organizací a jednotlivců zaměřené na podporu integrace romské menšiny do společnosti, na zlepšení její životní situace a přinášejí efektivní a fungující řešení problémů romské komunity. Tato ocenění a prezentace pozitivních příkladů jsou motivací i pro další subjekty, aby se angažovaly v aktivitách, které přinášejí komplexní a dlouhodobé řešení otázek týkajících se romské komunity a jsou inspirací pro všechny, kteří se rozhodnou aktivně se podílet na řešení situace a výrazně ovlivňovat veřejné mínění. 

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšení postavení romské komunity, životních podmínek romské populace a jejich plnohodnotná integrace do společnosti. Jsme přesvědčeni, že pouze prostřednictvím pozitivní informovanosti se nám může dařit pracovat s předsudky, jež jsou vůči Romům v České společnosti rozšířené. 

HISTORIE PROJEKTU

Autorkou myšlenky projektu Roma Spirit je paní Lubomíra Slušná-Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), která projekt realizuje na Slovensku. 

Roma Spirit 2016 je šestým ročníkem tohoto ocenění v České republice. První ročník v roce 2009 realizovaný ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem se konal pod záštitou prezidenta Václava Havla a eurokomisaře Vladimíra Špidly. Druhý ročník 2010 se konal pod záštitou bývalého předsedy vlády Petra Nečase, předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu Heidi Hautalyové, prezidenta Václava Havla a exministra Michaela Kocába. Oba ročníky kulminovaly slavnostním předáním cen v Pražské křižovatce v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv za účasti výše jmenovaných a dalších veřejně činných osobností, zástupců nominovaných i dalších neziskových organizací. Slavnostní večery obou ročníků přenášel v přímém přenosu Český rozhlas 2, stanice Praha a Česká televize odvysílala záznam z předávání cen na kanále ČT24 v následujících dnech.

Po tříleté přestávce převzal v roce 2013 nad třetím ročníkem záštitu veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský a Dagmar Havlová, podporu poslala Navanethem Pillay (komisařka pro lidská práva Organizace spojených národů), László Andor (komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování v Evropské komisi), Nils Muižnieks (komisař pro lidská práva Rady Evropy), Janez Lenarčič (ředitel Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE). 

Ročník 2014 se konal pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky, Anny Šabatové, veřejné ochránkyně práv a Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Videozdravici zaslala Věra Jourová (evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu a práva spotřebitelů a rovnost žen a mužů) a filantrop George Soros.

Ročník 2015 se konal pod záštitou Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky, Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Petra Uhla, novináře a politika. Videozdravici poslala Marianne Thyssen (evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pohyb pracovních sil) a Věra Jourová (evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu a práva spotřebitelů a rovnost žen a mužů).

Ceny Roma Spirit v České republice se udělují v následujících kategoriích:

1. Nestátní neziskové organizace (za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a jeho dosažené výsledky a za realizaci projektu zaměřeného na mimoškolní vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež)

2. Společnost-firma/zaměstnavatel (za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity)

3. Obec-město (za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity)

4. Média (ocenění pro novináře/novinářku za objektivní anebo pozitivní informaci o romské problematice, za šíření pozitivního odkazu vzájemné tolerance a porozumění)

5. Osobnost (ocenění jednotlivce za dlouhodobou práci, která přispěla ke zlepšení postavení Romů)

6. Čin roku (za čin, který přispěl k záchraně života)

7. Romská kultura - speciální kategorie (ocenění za přínos pro romskou kulturu v oblasti jazyka, ústní slovesnosti, umění (jako např. divadla, filmu, fotografie, hudby, literatury, tance, výtvarného umění, zpěvu aj.) a dalších tvůrčích činností různých skupin a komunit Romů a Sintů v České republice. Oceněny mohou být i činnosti, které  vedou k uchování, reprodukci a dalšímu rozvoji kultury Romů a Sintů (jako např. mecenáši, organizátoři kulturních akcí apod.). Oceněn může být i mimořádný kulturní počin.

Projekt Roma Spirit vyvrcholí slavnostním předáním cen dne 10. prosince 2016 tradičně v Pražské křižovatce u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv.

Během večera představujeme nejen nominované organizace a jednotlivce, ale v rámci kulturního programu také mladé romské talenty, z vystoupení na minulých ročnících můžeme jmenovat např. Kalo Wyo (rapper z Opavy), Natálie Bagárová (14letá začínající interpretka), Vojtěch Szabó (harmonikář ze Zlína), a kapely (Cigánski diabli, Věra Bílá a Kale, Terne Čhave, Pavel Šporcl a Gipsy Way a další).

Antonín Gondolán, Lubomíra Slušná-Franz, Andrea Šenkyříková

Antonín Gondolán, Lubomíra Slušná-Franz, Andrea Šenkyříková