Nominační formulář 2016

Jak nominovat

Nominaci do kterékoli kategorie může zaslat každý obyvatel nebo obyvatelka České republiky, a to pomocí jednoduchého online formuláře:

https://docs.google.com/a/osops.cz/forms/d/e/1FAIpQLSfjtafM6e-mQ6rxiY3bDIGnJOQdvfiBDvm4_BzgOEu7iMAG-A/viewform

Nominované činy nebo činnost musejí spadat do období od prosince 2015 do konce září 2016. Zasílání nominací bude ukončeno 30. září 2016.

Laureáti cen Roma Spirit budou opět vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv dne 10. prosince 2016 v Pražské křižovatce.