Michael Kocáb

politické CV v datech

 

1954 -  narozen 28. července 1954 v Praze, v rodině evangelického faráře a psycholožky,                          Alfréda a Darji Kocábových

1973 - maturoval na Gymnáziu v Mladé Boleslavi

1977 - založil skupinu Pražský Výběr

1979 - absolvoval Konzervatoře v Praze, obor varhany (prof. Jiří Ropek) a skladba (prof. Ilja                       Hurník)

1980 - první vážný konflikt s KSČ, trestní oznámení státních orgánů na MK pro politickou                         provokaci bylo zastaveno Husákovou amnestií při jeho znovuzvolení

1981 - prudký nárůst popularity Pražského Výběru – před koncertem v Kaplicích VB zastavila                   vlak fanoušků – po koncertu vzalo publikum útokem místní stanici VB

1982-1987 - zásah STB a VB proti koncertu Pražského výběru v Hradci Králové - následuje                     pětiletý zákaz činnosti kapely

1988 - prohlásil na Děčínské kotvě, že „každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží a …..“               následovaly další restrikce za strany KSČ

1989 začátek - natáčí protiestablišmentový film „Pražákům, těm je tu hej“ (mj. scéna popravy                   Kocába v Gottwaldově mauzoleu)

1989 jaro - zakládá iniciativu „Most“ s Michalem Horáčkem

1989 podzim- „Most“ pracuje na přípravách rozhovorů předsedy vlády L.Adamce se zástupci                  opozice

1989 (od 17.11.1989)

 • stává se zakládajícím členem OF
 • členem krizového štábu koordinačního centra OF
 • organizuje s M. Horáčkem všechna jednání OF s předsedou vlády
 • iniciuje s M. Horáčkem kroky k ukončení okupace Československa sovětskou armádou
 • jedná s náčelníkem GŠ Československé armády gen. M. Vackem a velitelem západního vojenského okruhu, gen. Zachariášem o nezasahování armády proti „sametové revoluci“
 • jedná se sovětskými emisary o nezasahování sovětské armády proti „sametové  revoluci“
 • navrhuje Václava Havla na funkci prezidenta republiky

prosinec 1989          

 • poslanec a Federálního Shromáždění (zahraniční výbor) a člen meziparlamentní komise EU

23.1.1990               

 • ve FS vystoupil s návrhem, aby FS prohlásilo smlouvu vlád ČSSR a SSSR z roku 1968 o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR za neplatnou od samého počátku a navrhnul konečný termín odsunu  na konec roku 1990

28.3. 1990

 • schválen iniciativní návrh Michaela Kocába:
„Federální shromáždění ČSSR
1. prohlašuje, že usnesení Národního shromáždění ČSSR ze dne 18. 10. 1968, kterým byl vysloven souhlas se Smlouvou o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR ze dne 16. 10. 1968, je od počátku neplatné.
2. vyzývá vládu ČSSR, aby prohlásila smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR ze dne 18. 10. 1968 za neplatnou od samého začátku.
 • FS dále navrhlo vytvoření parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk, která by dohlížela na odsun, vyjížděla do míst dislokace sovětských posádek, jednala se sovětskými armádními činiteli, řešila případné problémy.

1990 (v průběhu roku)                                  

 • v prvních svobodných volbách zvolen opět poslancem FSČR (přes 50% osobních preferencí – druhý po Dubčekovi) a členem branně bezpečnostního výboru
 • předseda obnovené komise pro odsun SA z Československa
 • člen parlamentní komise, která prověřuje generály Československé  armády
 • člen parlamentní komise pro kontrolu BIS

1991                       

 • s A. Dubčekem na státní návštěvě SSSR – místo Dubčeka měl projev v Nejvyšším Sovětu SSSR o ukončení bipolarity a odsunem sovětských vojsk ze zemí bývalého sovětského bloku
 • člen „mise dobré vůle“ do Iráku k propuštění česko - slovenských „lidských štítů“ před „konfliktem v zálivu“ (jednání s nejvyššími iráckými představiteli)
 • vyjíždí s parlamentní skupinou do Litvy na podporu národně - osvobozeneckého boje (přímo v průběhu útoku sovětské  armády)
 • 30.3. ukončen „Odsun SA“ přesně podle harmonogramu domluveného s generál plukovníkem Eduardem Vorobjovem, vrchním velitelem Střední skupiny sovětských vojsk
 • odchází s FSČR na základě slibu, že „ s posledním sovětským vojákem odcházím z politiky“

1992                                   

 • sbírá s P. Tigridem podpisy na podporu referenda k rozdělení ČSFR (přes 2 miliony podpisů)

 $ 1995-1997             

 • organizuje rozsáhlou akci na záchranu DIK IF Trend, jehož byl spoluzakladatelem a který noví majitelé začali tunelovat – podává obchodní žaloby a apeluje na všechny příslušné státní orgány, aby vykrádání zabránily (cca 30 obsáhlých dokumentů)
 • i když byl Trend prodán za jeho zády a proti jeho vůli, prostředky, které prodejem získal určil na dobročinné účely (zakládá  Nadaci M.Kocába na podporu literatury)

   2001                      

 • Nadace M.Kocába podporuje od svého založení Literární noviny

   1993-2003            

 • externí poradce prezidenta V. Havla
 • organizuje a moderuje již více než 80 „Amálií“ (5 hodinové schůzky prezidenta republiky se zástupci politického a veřejného života)

   2003-2008            

 • pokračuje spolupráce s V.Havlem
 • organizuje další Amálie
 • přispívá Nadací VIZE na obnovu kostela sv. Anny
 • spoluorganizuje Havlovy sedmdesátiny
 • uvádí otevření Expozice knihovny V. Havla atd.

2003-2005              

 • plně obnovuje hudební činnost                                 
 • další comeback Pražského Výběru v klasické sestavě

2006-2008              

 • rekonstrukce kapely na Pražský Výběr II

2008                         

 • kandiduje do Senátu za stranu zelených (cca 16% - 3. místo)

 

2009                         

 • ministr pro lidská práva a národnostní menšiny ve vládě Mirka Topolánka v průběhu předsednictví EU

2009-2010               

 • ministr pro lidská práva a národnostní menšiny ve vládě Jana Fischera v průběhu českého předsednictví EU

2010                         

 • vládní zmocněnec pro lidská práva

2011                         

 • zahraničními lidskoprávními aktivisty byl nominován na Nobelovu cenu míru za svoji angažovanost v otázce vracení uprchlíků ze Severního Kavkazu do Ruské Fedrace, kde jim hrozilo mučení či smrt

(nominaci podpořili: Frieda Brepoelsová, Bart Staes, Vladimír Bukovskij, Victor Fainberg, Tom Stoppard, Ludmila Alexejevová, Bill Bowring, Světlana Gannuškina a další)

2011                         

 • místopředseda Českého helsinského výboru

2012                                     

 • jako lidskoprávní aktivista organizuje “Výzvu tříkrálovou“ za zvolení prezidentem Karla Schwarzenberga

  prosinec 2014        

 • vystoupil na Majdanu pro desetitisíce občanů a společným vyhlášením Čechů a Slováků podpořil ukrajinské občany bojující za vstup do EÚ a za nezávislost Ukrajiny na Ruské federaci

2015                       

 • organizuje petici „distancujemese.cz“  proti nadbíhání Rusku ze strany prezidenta Zemana v situaci, kdy Rusko zabralo Krym
 • organizuje prohlášení „Česká politika potřebuje obrat“, týkající se české pozice ve věci migrační vlny

2016                                    

 • spoluzakladatel „Kroměřížské výzvy“ za uchování polistopadového politického směřování