Druhá výzva voličům

 

Jako autoři a signatáři Výzvy tříkrálové jsme před prvým kolem prezidentských voleb dali veřejnosti k dispozici svá jména na podporu Karla Schwarzenberga. Jeho volební podpora potvrdila, že se těší důvěře více než milionu občanů naší země.

 

Nyní stojíme na prahu druhé a rozhodující volby a rádi bychom upřeli pozornost k tomu, co na této volbě považujeme za důležité.

 

Rozhodneme společně, kdo bude v příštích letech stát v čele našeho státu, kdo nás bude zastupovat a pracovat pro budoucnost a vážnost České republiky, pro svobodu, právo a bezpečnost nás, jejích občanů. Domníváme se, že tuto práci nemůže dělat reprezentant pouze jednoho politického směru, například levice nebo pravice. Potřebujeme osobnost, která se dokáže nad toto rozdělení české politiky povznést a bude občany sdružovat, nikoli rozdělovat a zároveň respektovat všechny bez ohledu na jejich politický názor. V tom a právě v tom potřebujeme státníka, nikoli politika. A za právě takového považujeme Karla Schwarzenberga.

 

Naše země netrpí jen řevnivostí rozdělené politické scény. Je také, možná až příliš, rozdělena na město a venkov. I venkov potřebuje prezidenta, který má cit pro krajinu, lesnictví, zemědělství, pro regiony i pro realitu českých, moravských a slezských vesnic a měst. I jejich zájmy musí a dokáže Karel Schwarzenberg obsáhnout, i jejich potřebám musí a bude rozumět.

 

Naše země velkou část minulého století prosperovala až bezohledným vytěžováním přírodního bohatství a těžkého průmyslu severních Čech a severní Moravy. Jejich obyvatelé dodnes nesou následky této exploatace na svém životním prostředí, žijí v horších hospodářských a sociálních podmínkách, jsou více sevřeni hospodářskou i sociální situací. A rozumíme, že proto hledají více podpory a ochrany i u hlavy státu. I na jejich situaci chceme a budeme Karla Schwarzenberga upozorňovat, i k řešení jejich problémů bude jako prezident pobízet vládu a premiéra, ať jsou z kterékoli části politického spektra.

 

Volíme již třetího prezidenta svobodné České republiky, která potřebuje více hospodáře než ekonoma, více zdvořilého gentlemana než ironického samotáře. Potřebujeme člověka, který dokáže spolupracovat se širokým odborným i názorovým zázemím a umí si je kompetentně vyhledat. Potřebujeme člověka, který dokáže naslouchat také slabým, těm, kdo neměli štěstí a nebyli tak úspěšní, i těm, kdo hospodaří s málem. Chceme státníka, který by českou společnost opět a znovu stmelil a Českou republiku budoval jako vlast všech, kdo v ní žijí, ať již se jim daří lépe nebo hůře. Zvolme proto této zemi státníka a nejen politika.

Zvolme Karla Schwarzenberga.

 

V Praze 16.1. 2013