ĽUBOMÍRA SLUŠNÁ-FRANZ - předsedkyně hlavní poroty, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), prezidentka Prezídia Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), členka Správnej rady Zdravé komunity, n.o., autorka projektu Roma Spirit

Počas svojej profesionálnej kariéry iniciovala a realizovala  desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už viac ako sedemnásť rokov ACEC uskutočňuje pod jej vedením projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie /New York, Washington D.C., Paríž, Brusel, Berlín, Viedeň, Praha, Varšava, Sarajevo, Belehrad, Minsk a i./ www.acec.sk  

Od roku 2002 realizuje ACEC projekty pre rómsku menšinu na Slovensku. Ľubomíra Slušná-Franz je iniciátorkou a zakladateľkou programu zdravotnej osvety v rómskych osadách a tiež programov zameraných na podporu vzdelávania a zlepšenie zdravotnej situácie a životnej úrovne obyvateľov segregovaných rómskych osád na Slovensku. Konkrétne sú to projekty Zdravé komunity www.zdravekomunity.sk a Spoločne za lepšie zdravie www.togetherforbetterhealth.eu  prostredníctvom ktorých v súčasnosti pracuje 282 asistentov a koordinátorov osvety zdravia v 249 lokalitách. 

Okrem Roma Spirit je tiež autorkou a iniciátorkou projektu European Roma Spirit Award (ERSA). Prvý ročník ERSA sa uskutočnil 10. októbra 2016 v Bratislave s účasťou 23 krajín Európy. www.romaspirit.sk, www.ersa.eu