RENÁTA KÖTTNEROVÁ – krajská koordinátorka pro národnostní menšiny

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1997–2001 pracovala na Okresním úřadě v Olomouci (dříve ONV) jako sociální kurátorka pro dospělé, mladistvé, sociální pracovnice OSPOD, po roce 1990 pak jako vedoucí oddělení péče o staré a zdravotně postižené a vedoucí OSPOD, zajišťovala i agendu romského poradce. Díky pravidelnému kontaktu s PhDr. Milenou Hübschmannovou od roku 1979 měla možnost se seznámit blíže nejen s příslušníky romské menšiny, ale i literaturou a zejména původní romskou tvorbou.

Po roce 1990 externě vyučovala na Pedagogické fakultě UP Olomouc sociální psychologii, podílela se na tvorbě a výuce oboru sociální práce, dále externě působila na Filozofické fakultě – katedře sociologie UP Olomouc, kde se mimo jiné podílela na tvorbě projektu „Doškolování romských poradců“, výuce a zpracování materiálů pro frekventanty. Na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci pak vedla kazuistické semináře. Jako lektorka Nadace pomoci místní správy a samosprávy vypracovala projekt právo v praxi sociálního pracovníka a Cesta k poznání romské národnostní menšiny.

Od roku 2001 je zaměstnána na Krajském úřadu Olomouckého kraje na pozici krajské koordinátorky pro národnostní menšiny. Druhé volební období je členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Výboru pro spolupráci se samosprávami, Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování a pracovní skupiny krajských koordinátorů.