Peter POLLÁK – zmocněnec vlády Slovenské republiky pro romské komunity, vysokoškolský pedagog, manažer řízení projektů, jediný romský poslanec v historii v Národní radě Slovenské republiky.

Od 1. října 2012 je Peter Pollák novým Zmocněncem vlády SR pro romské komunity. Historicky první poslanec Národní rady Slovenské republiky romského původu je zároveň vysokoškolským pedagogem na katedře sociální práce na Vysoké škole sociální práce a zdravotnictví sv. Alžběty v Bratislavě. Od roku 2004 do roku 2006 působil jako vedoucí regionální kanceláře Úřadu vlády Slovenské republiky v rámci Úřadu zmocněnce vlády SR pro romské komunity. Dříve pracoval na tvorbě a realizaci projektů pro občanské sdružení Důstojný život ve Spišské Nové Vsi, také jako poradce přednosty Okresního úřadu pro romské komunity nebo jako koordinátor komunitního centra v obci Rudňany.