Marie Gailová – ředitelka Romodrom, o.p.s.

Pomáhat sociálně slabším – takové je životní krédo Marie Gailové, od nějž se logicky odvíjí její (nejen) profesní kariéra. V roce 2001 založila obecně prospěšnou společnost Romodrom (původně občanské sdružení), která poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem v nepříznivé situaci. Práce Romodromu byla ohodnocena mj. oceněním Gypsy Spirit v roce 2013.

Marie Gailová se zaměřuje na sociální oblast a sféru lidských práv, kromě ČR je aktivní i na Slovensku či v Bulharsku, kde pomáhala zavádět standardy sociální práce. Spolupracuje s ambasádami, a to zejména v oblasti lidských práv. Je absolventkou diplomatických kurzů na témata znalost Evropské unie a komunikace.