MAGDALÉNA VÁŠÁRYOVÁ – slovenská politička, poslankyně Národní rady Slovenské republiky, diplomatka a bývalá herečka

V roce 1993 v Bratislavě založila a byla první ředitelkou Slovenské společnosti pro zahraniční politiku (SFPA http://www.sfpa.sk/). Byla velvyslankyní v Rakousku (1990–1993) a v Polsku (2000–2005). Později pracovala jako státní tajemnice na Ministerstvu zahraničních věcí Slovenské republiky. Je aktivní v neziskovém sektoru, založila a vede neziskovou organizaci Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP), který je prvním think-tankem na Slovensku systematicky se zabývající kulturní politikou a kritickým myšlením v oblasti kultury. Je předsedkyní Živeny – spolku slovenských žen, nejstaršího ženského spolku na Slovensku. Magdaléna Vášáryová je autorkou několika knih ale i odborných článků v domácím a zahraničním tisku zabývajícími se zahraniční i domácí politikou, politickou situací ve Střední Evropě, kulturní politikou a energetickou bezpečností.