Lucie Fuková-Horváthová – sociální antropoložka, konzultantka v oblasti integrace a politické participace Romů, National Focal point programu Romact Rady Evropy, předsedkyně Klubu Barvaľipen, z. s., Členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Lucie Fuková-Horváthová představuje občansky a politicky se angažující Romku, která se dlouhodobě věnuje participaci Romů v politice a je jednou ze spoluorganizátorek 1. a 2. ročníku Gypsy Spirit v České republice.

Vystudovala sociální antropologii na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a během studií měla příležitost pobýt ve Francii a seznámit se s životem kočujících Romů. Pracovala jako romská poradkyně na Magistrátu města Pardubic a po studiích v zahraničí a stáži v Evropské komisi začala pracovat pro Úřad vlády ČR jako koordinátorka evropského programu pro rovné příležitosti.

Lucie Fuková má zkušenosti s prací i v neziskovém sektoru sociálních služeb a vzdělávání Romů. V současnosti pracuje pro spolek Slovo 21, z. s. jako konzultantka k vytvoření platformy romských NNO a pro Magistrát města Pardubic jako garantka sociální inkluze Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Věnuje se participaci Romů a spolupráci Romů se samosprávami na lokální úrovni pro program Romact Rady Evropy jako National Focal Point (Litvínov, Budišov nad Budišovkou, Vítkov a Rokycany). V roce 2016 byla jednou ze spoluzakladatelek spolku Klub Barvaľin, z. s, který je klubem romských vysokoškoláků a profesionálů ve svých oborech.

Lucie Fuková je matkou čtyřletého syna a spolu s manželem žijí v rodných Pardubicích.