ĽUBOMÍRA SLUŠNÁ FRANZ – prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), prezidentka Prezídia Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), členka Správnej rady Zdravé komunity, n.o., autorka myšlienky projektu Roma Spirit. 

Ľubomíra Slušná Franz počas svojej profesionálnej kariéry iniciovala a realizovala  desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už viac ako pätnásť rokov ACEC uskutočňuje pod jej vedením projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie /New York, Washington D.C., Paríž, Brusel, Berlín, Viedeň, Praha, Varšava, Sarajevo, Belehrad, Minsk a i./.

Od roku 2002 realizuje Asociácia projekty pre rómsku menšinu na Slovensku. Ľubomíra Slušná Franz je iniciátorkou a zakladateľkou programu zdravotnej osvety v rómskych osadách a tiež programov zameraných na podporu vzdelávania a zlepšenie zdravotnej situácie a životnej úrovne obyvateľov segregovaných rómskych osád na Slovensku. Konkrétne sú to projekty Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie, prostredníctvom ktorých v súčasnosti pracuje 282 asistentov a koordinátorov osvety zdravia v 249 lokalitách.