Karel Holomek – romský aktivista usilující o realizaci programu integrace Romů do společnosti

Pochází z velmi staré rodiny českých Romů, jejíž členové byli decimováni v Osvětimi. Tím byl dán závazek jeho celoživotnímu nasazení a snaze ovlivnit celospolečenské vnímání a postoje k romské otázce. Považuje se za politika na úrovni celostátní, regionální i lokální, protože ví, že politika rozhoduje o všem. Je však politik tak říkajíc v opozici, dnes více než kdy jindy. Když přišel revoluční zlom sametovou revolucí, nezbylo nic jiného než věnovat se problému největšímu a nejtěžšímu. Po roce 1990 byl dva roky poslancem České národní rady za Občanské hnutí. Poté podnikal do roku 1996 ve stavebních činnostech a zaměstnával Romy marně hledající práci. Je jedním ze zakladatelů Muzea romské kultury, je předsedou a 23 let vede organizaci Společenství Romů na Moravě, která se snaží formou nejrůznějších projektů realizovat program pro integraci Romů do společnosti. Vede romský čtrnáctideník Romano hangos, který už 16 let vstupuje do povědomí nejen Romů. Byl členem Rady vlády pro lidská práva, národnostní menšiny i pro romskou menšinu, také působil jako poradce ministra pro lidská práva Michaela Kocába. Celý život se snaží přispět k dosažení systémového řešení problematiky soužití mezi romskou menšinou a majoritní společností.