Jarmila BALÁŽOVÁ  novinářka, moderátorka

Rodačka z Brna pochází z větve moravských Romů. Aktivní a novinářsky činná začala být již za studijních let na brněnském gymnáziu. V průběhu revoluce vydávala několik měsíců cyklostylovaný bulletin Roma adadžives informující o aktivitách Romů v Listopadových dnech a politických a společenských potřebách této menšiny. 

Již za studijních let stála u zrodu romského vysílání v Českém rozhlase, počátkem devadesátých let psala do literární revue Kavárna a tehdejšího Mladého Světa a začala spolupracovat rovněž s Českou televizí. Točila investigativní reportáže do pořadu Nadoraz, spolumoderovala kulturní týdeník České televize Pěna dní, psala scénáře a režisérsky se podílela na mnoha pořadech magazínu Romale. Současně natočila pro veřejnoprávní televizi několik dokumentů. 

Od roku 2002 do roku 2007 dramaturgovala pořady pro děti a mládež, mezi nimi i diskusní pořad pro náctileté Tykadlo. 

Pro Českou televizi tři roky připravovala a moderovala i vlastní pořad Rozhovory Jarmily Balážové.  

Patřila do moderátorského čtyřčlenného týmu talk show „Áčko“, kterou vysílala televize Nova a která patřila v té době k nejvíce sledovaným.

Od 2002 byla více než devět let rovněž externí spolupracovnicí Čro6, pro který připravovala diskusní pořady, stejně jako ojedinělý týdeník svého druhu zaměřený na pokrývání tématu lidských práv v České republice i ve světě se zvláštním zřetelem na disidenty a aktivisty upozorňující na porušování práv v nedemokratických zřízeních.  

Od roku 2003 je šéfredaktorkou měsíčníku Romano voďi (Romská duše), jehož první rozšířené dvojčíslo vyšlo v únoru 2003 a od té doby vychází s měsíční periodicitou v tištěné i elektronické podobě. Téhož roku spoluzakládala občanské sdružení Romea, jehož je předsedkyní, a které získalo loni cenu lidských práv Alice Garique Masarykové, kterou každoročně uděluje americká ambasáda.

Jarmila Balážová získala řadu novinářských ocenění, mezi nimi v roce 2007 cenu Karla Havlíčka Borovského.