IVAN GABAL – sociolog, poslanec

Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Pracoval v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV a věnoval se analýze vzdělání a životního stylu, včetně mezinárodních srovnání koncem osmdesátých let. V roce 1989 stál u zrodu Kruhu nezávislé inteligence, která spoluzaložila Občanské fórum. Od února 1990 převzal pozici volebního manažera OF pro první volby. V roce 1991 založil a vedl Odbor analýz v kanceláři prezidenta Václava Havla. Od roku 1993 pracuje v privátním sektoru. Nejdříve jako partner ve společnosti AISA, od roku 1994 ve své vlastní firmě, která se zabývá analýzou praktických problémů a hledání jejich řešení ve veřejném i soukromém sektoru. Zpracovala prvou mapu sociálně vyloučených lokalit v roce 2006, první srovnání vzdělanostních šancí podle etnického původu (2009), strategii integrace (2010) a aktualizaci mapy vyloučených lokalit (2015). Od roku 2013 je poslancem Parlamentu ČR.