Czeslaw WALEK – předseda poroty, ředitel Otevřené společnosti, o. p. s.

Vystudoval práva na Jagiellonské univerzitě v Krakově a specializaci lidská práva na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Profesní život zahájil v české pobočce Transparency International, kde se věnoval tématu korupce mezi policisty. Od roku 2003 pracoval v úřadu zmocněnce pro lidská práva a po jmenování Michaela Kocába ministrem pro lidská práva se stal jeho náměstkem. Nyní pracuje jako ředitel organizace Otevřená společnost, o. p .s.