Sametová revoluce  - časová a branně - bezpečnostní osa

„Nějací tatrmani nám nebudou vykládat, jak to máme dělat ... Milicí se nevzdáme!... křičeli na něho z pléna... Zbraně nám dal Gottwald..."
 

jaro 1989 - Michael Kocáb podepisuje petici Několik vět a s Michalem Horáčkem zakládá iniciativu „Most“

 

červen 89Provokace na festivalu Děčínská kotva

V červnu, v přímém televizním přenosu z festivalu populární hudby Děčínská kotva zpěvák Michal Kocáb řekl, že "každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží a že bychom se měli zasadit o ekonomickou, kulturní a duchovní obnovu a hlavně o navrácení ztracených občanských práv a svobod".  Následovaly další restrikce ze strany KSČ. Ústřední ředitel Čs. televize se pak druhý den mohl jen rozčilovat, že "Kocáb je výborný hudebník, ale v přímém přenosu mu nelze dát do ruky mikrofon. Jeho názory jsou známy. To nebyla náhoda, to byl plán".  http://www.totalita.cz/1989/1989_cst.php   https://www.facebook.com/znovu89/posts/743581472352198

 

srpen 1989 - Strategická schůzka s V. Havlem na Hrádečku,

kde byl odsouhlasen návrh „Mostu“ na pokus o zorganizování rozhovorů tvrdého jádra disentu s premiérem ČSSR (přítomni: Havel, Kocáb, Horáček)  - „Most“ pracuje na přípravách jednání předsedy vlády L. Adamce s disidenty

 

září 1989   - s programem „Mostu“ seznámen premiér Adamec

prostřednictvím jeho poradce Oskara Krejčího. Adamec reagoval s opatrným zájmem.

 

17.11.1989 – počátek Sametové revoluce

 

19.11. (01:00–03:00) - vypracován 5. dokument Iniciativy Most k brutálnímu zásahu na Národní třídě:

  1. Zajistit naplnění ústavního článku o svobodě shromažďování a s okamžitou platností zrušit všechny podzákonné normy, které tomu brání.
  2. Okamžitě ustavit komisi pro vyšetření událostí ze 17. listopadu 1989. Její výsledky předložit veřejnosti a viníky spravedlivě potrestat. Ve sdělovacích prostředcích neodkladně zajistit úplné a pravdivé informace o počtu obětí.
  3. Zajistit důstojný průběh pohřbu obětí.
  4. Jednoznačně se distancovat od veškerých forem represivního používání moci, a to jak ve vnitřních vztazích – brutální zásah proti pokojní demonstraci 17.11.1989-, tak ve vztazích mezinárodních – invaze armád Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1989.

          http://www.totalita.cz/1989/1989_1119.php

(11:20–12:40) – Kocáb a Horáček přijati premiérem L. Adamcem v jeho bytě

Na setkání ho seznámili s 5. dokumentem iniciativy Most, zejména s jeho 4. bodem. Z premiérovy reakce vyplynulo, že odsouzení invaze r. 1968 mu není zcela proti mysli. Adamec poukázal na příklad NDR, kde se shromažďuje na 200-300 tisíc demonstrantů. Jen v takto velkém počtu by sám spatřoval naději na změny. M. Kocáb ujistil premiéra, že i v ČSSR nastává soumrak socialismu. „Ale to neznáte naše soudruhy, pane Kocábe“, opáčil Adamec s tím, že nyní ještě v zásadní politické změny nevěří. Dále sdělil, že J. Fojtík cenzuruje i jeho projevy a vláda nemá vliv na masmédia, kontrolovaná Fojtíkem. Nepřislíbil proto zveřejnění programu iniciativy Most v novinách, jak Kocáb s Horáčkem požadovali.

http://www.totalita.cz/1989/1989_1119.php

(od 20:00) - Kocáb se stává zakládajícím členem OF a jeho vedení: Havel, Křižan, Čepek, Batěk, Milan Hruška, docent Pátý, Petrová, Kocáb, dr. Jelínek, Kňažko, dr. Kopecký, Mejstřík, Oslzlý, Ruml, Šilhán, student Ondřej Trojan, Vavroušek a Vondra.  Později i členem Krizového štábu koordinačního centra OF                                                               

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10265474929-albertov-16-00/20957223343/3437-slovnicek/

 

✌ 20.11. -  (15:05 – 15:50)  Most jednal s Mohoritou

Představitelé iniciativy Most, M. Kocáb a M. Horáček jednali na ÚV SSM s V. Mohoritou. Ten souhlasil, že dokumenty Mostu budou uveřejněny v tisku SSM s výjimkou dokumentu č. 5, který obsahuje distanc od invaze vojsk Varšavské smlouvy v r. 1968 do Československa. Publikování tohoto dokumentu V. Mohorita odmítal.

         http://www.totalita.cz/1989/1989_1120.php

(18:00) V Realistickém divadle Z. Nejedlého výbor Občanského fóra. Diskutující: V. Havel, V. Hanzel, A. Vondra, J. Křižan, J. Petrová, V. Šilhán, R. Palouš, Jan Ruml, L. Lis, M.Kocáb, M. Horáček [...] Rokovalo se především o možnostech vystoupení představitelů OF na zítřejší manifestaci na Václavském náměstí. Výbor jmenoval tiskovým mluvčím OF V. Malého. Rozhodl se zřídit tiskové centrum, které začalo pod názvem Nezávislé tiskové středisko vydávat neoficiální deník Informační servis. Představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček navrhli, aby si OF jako svého partnera při jednání se státní mocí zvolilo předsedu federální vlády L. Adamce. Most, který od srpna roku 1989 udržoval kontakt s poradcem předsedy federální vlády O.Krejčím, nabídl, že toto jednání zprostředkuje. Po diskusi vyslovila většina výboru s tímto návrhem souhlas.

http://www.89.usd.cas.cz/cs/udalosti-litopad-prosinec-1989.html

(21:00) Představitelé iniciativy Most se setkali s poradcem předsedy federální vlády O. Krejčím,  aby dojednali zahájení politického dialogu mezipředsedou vlády a představiteli OF Krejčí přislíbil, že se o dialog zasadí. Oznámil však, že není »politicky možné«, aby se ho účastnil V. Havel. Vyzval Kocába a Horáčka, aby se ráno dostavili na Úřad předsednictva vlády ČSSR, kde je osobně přijme předseda vlády L. Adamec.

          http://www.89.usd.cas.cz/cs/udalosti-litopad-prosinec-1989.html

 

21.11. - (07:55 – 08:35)  opět jednání Most – Adamec

Na Předsednictvu FV ČSSR se uskutečnilo jednání mezi L. Adamcem a O. Krejčím, na jedné a představiteli Most, M. Kocábem a M. Horáčkem na druhé straně. Hlavním cílem jednání byla příprava schůzky premiéra s občanskou veřejností. Most navrhl zřízení zvláštní komise k prošetření zásahu. Premiér se pozastavil nad tím, že Most nevěří ani generální prokuratuře a odmítl Kocábův návrh, aby se jednání za Občanské fórum účastnil V. Havel. Vyslovil ochotu přijmout jiného signatáře Charty77. Schůzka byla stanovena na 13. hod.

http://www.totalita.cz/1989/1989_1121.php    

(13:00 – 14:30) „Most“ moderuje první jednání OF s premiérem

(Na dopolední schůzce v Mánesu pověřilo OF jednáním s vládou Václava Havla. Ten však byl, vzhledem k nesouhlasu premiéra, nakonec nahrazen Janem Rumlem.)

Schůzka se uskutečnila na předsednictvu vlády ČSSR. Kocáb v úvodu představil zástupce OF, dělníků a studentů – Jana Rumla, Michala Horáčka, horníka Hrušku, Jiřího Bartošku a Martina Mejstříka. L. Adamec si přizval k jednání Oskara Krejčího, Miroslava Pavla, Miroslava Fořta, Zdeňka Veselého, Martina Ulčáka a Prádlera. Adamec se mj. vyslovil v tom smyslu, že ze své funkce i sám osobně zaručuje, že proti stávkujícím studentům nebude použito násilí. Poté obhajoval program přestavby, stavěl se za nové hodnocení úlohy KSČ, konstatoval, že z dialogu "nevylučuje ani Chartu 77", ale vyslovil se i proti demonstracím, stávkám studentů a divadelníků. Jan Ruml vyslovil požadavek zřídit k objasnění všech okolností zákroku 17. listopadu komisi, složenou ze zástupců veřejnosti.

http://www.totalita.cz/1989/1989_1121.php

 

22.11.první tisková konference Občanského fóra v Laterně Magice (20:00)

Moderoval Václav Malý. Účastníci: V. Havel, M. Kocáb, M. Horáček, J. Kantůrek, J. Kemr, V. Malý, R. Klímová, Jan Ruml, V. Klaus. Zástupci výboru OF sdělili, že budou usilovat o přidělení vysílacího času v televizi a rozhlasu. Herec J. Kemr upozornil na nutnost propojení OF s dělníky a přečetl svou vlastní výzvu k dělnické mládeži, aby podpořila studentskou stávku. Ekonom V. Klaus z Prognostického ústavu ČSAV nabídl Občanskému fóru jménem předních nevládních ekonomů spolupráci při formulaci nového ekonomického programu. Představitelé iniciativy Most oznámili, že vedení státu uvažovalo o potlačení občanských nepokojů pomocí ozbrojených sil. M. Kocáb informoval o úterním setkání předsedy vlády Adamce se zástupci občanských kruhů a označil je za »nulté, seznamovací«. Uvedl, že patrně ještě dnes dojde k dalšímu jednání, kde budou předsedovi federální vlády předloženy požadavky s určitým časovým omezením řešení. Tiskové konference se zúčastnil velký počet zahraničních žurnalistů (např. CBS).

http://www.89.usd.cas.cz/udalosti/137.html

 

23.11.jednání Mostu se zástupcem premiéra  (08:15 – 08:50)

M. Kocáb a M. Horáček jednali ráno se zástupcem premiéra O. Krejčím a předali mu list delegovaných na další jednání s vládními činiteli. Hovořili opět o ČSLA.

 

Připravenost armády

Na schůzce vedoucích funkcionářů ČSLA na federálním MNO referoval ministr národní obrany armádní generál Ing. Milán Václavík o situaci se záměrem připravit ČSLA k vystoupení. Účastníci byli vesměs loajální k stávající moci.

Bylo sděleno, že ve velení Východního vojenského okruhu se připravují síly pro akci Zásah. Náčelník gen. štábu Miroslav Vacek zřizuje skupinu pro řízení mimořádných bezpečnostních opatření v čele s genpor. Čadkem. Václavík nařídil provést koordinaci činnosti s představiteli ministerstva vnitra.

Hlavní politická správa ČSLA začala rozesílat na útvary stanoviska, v nichž se odsuzuje „vystoupení protisocialistických sil" a je schvalován zákrok pořádkových sil na Národní třídě.

U divizí 1. armády začala kontrola připravenosti vyčleněných sil a prostředků pro vyhlášení mimořádných bezpečnostních opatření s důrazem na činnost pořádkových sil.

Kolem 20. hodiny se shromáždilo celé operační oddělení západního vojenského okruhu a jeho velitel, generálporučík Mojmír Zachariáš, seznamoval štáb s úkoly, vydanými ministrem.

 

✌ 24.11. - Z iniciativy V. Havla byla dopoledne vytvořena operační skupina pro nejbližší hodiny (A. Vondra, Z. Reiniš, M. Kocáb).

http://www.totalita.cz/1989/1989_1124.php

 

Po 13. hodině byly ve vyčleněných jednotkách armády ukončeny prověrky připravenosti na signál "Zásah". Síly a prostředky vyčleněné pro akci byly v pohotovosti. Na aktivu hlavních funkcionářů ČSLA informoval gen. Klícha o závěrech pléna ÚV KSČ. Další aktiv byl svolán na 25.11. List Obrana lidu uveřejnil prohlášení vedoucích funkcionářů ČSLA, které končí: "...společně s dělníky, rolníky a příslušníky inteligence jsme připraveni bránit a ubránit vymoženosti socialismu".

 

-       s dvěma příslušníky motorizované jednotky zásahového oddílu VB domluvili Kocáb s Horáčkem vystoupení na manifestaci OF na Letné.  Jednání nebylo jednoduché 

 

-       Výbor OF rokoval o problémech vnitřní struktury a organizace OF (1:30)

 

-       Diskutující: Jan Ruml, V. Havel, E. Kantůrková, P. Miller, J. Vavroušek, J. Urban, I. Lamper, M. Kocáb, R. Palouš, J. Kantůrek, O. Trojan, P. Oslzlý, V. Benda, V. Malý, J. Černý, J. Kozlík, S. Milota, E. Mandler, L. Pátý, P. Bergmann, V. Wagner, Z. Rajniš, M. Horáček, V. Klaus, I. Gabal.

Výbor OF rozhodl o vytvoření »akční skupiny OF« jako koordinačního a výkonného aparátu práce komisí OF; jejími členy se stali V. Havel, M. Kocáb, L. Lis, Jan Ruml, A. Vondra, S. Milota, R. Palouš, V. Malý, D. Větrovský, J. Křižan, P. Oslzlý, L. Pátý, V. Benda, M. Horáček, J. Skalník, L. Kantor a J. Černý. Do čela akční skupiny byl jmenován R. Palouš. Výbor OF dále zřídil »krizový štáb« pro nejzávažnější politické problémy, které je třeba řešit operativně, a proto nemohou být projednávány v plénu OF. Do krizového štábu, jehož složení se mělo podle potřeb měnit, byli prozatím navrženi V. Havel, M. Kocáb, L. Lis, Jan Ruml, A. Vondra, I. Lamper, R. Palouš, P. Oslzlý, J. Křižan, D. Větrovský a P. Dočekal. Výbor OF rozhodl, že Občanské fórum vtiskne pondělní generální stávce podtext »symbolického celonárodního referenda o právu jedné politické strany přivlastňovat si ústavními prostředky vedoucí úlohu v politickém uspořádání republiky«.

 

26.11.„Most“ zorganizoval druhé jednání OF s vedením státu            (11:00 – 13:00)

V Obecním domě v Praze se uskutečnilo setkání představitelů ÚV NF a federální vlády se zástupci Občanského fóra, vedenými V. Havlem. Bylo dohodnuto, že L. Adamec promluví odpoledne při manifestaci na Letenské pláni a že budou propuštěni političtí vězňové. Zástupci OF na tomto jednání zdůraznili, že cílem tohoto hnutí není převzetí moci, ale brzké vypsání svobodných voleb.

Zároveň bylo dohodnuto, že propuštění politických vězňů, prošetření událostí 17.11., svobody tisku a další témata budou projednána během následující schůzky dne 28.11.

http://www.totalita.cz/1989/1989_1126.php

 

-       odpoledne na Letné uvedli Kocáb s Horáčkem tři příslušníky pohotovostní motorizované jednotky městské správy VB, která zasahovala proti studentské manifestaci 17. listopadu 1989 a požádali shromážděné občany o odpuštění a usmíření. Příslušníci se za zásah omluvili půlmilionovému davu demonstrantů. Manifestanti odpověděli na tuto výzvu skandováním: »Odpouštíme!« Zástupce ČKD Praha oznámil, že stávkový výbor ČKD Praha vezme příslušníky pohotovostní jednotky, kterým hrozí postih, v osobní ochranu. Poté se shromáždění spolu s moderátorem V. Malým pomodlilo Otčenáš. Mítink byl zakončen státní hymnou, kterou spolu se souborem C. K. Vocal zazpívala M. Kubišová.

http://www.totalita.cz/1989/1989_1126.php

 

      -     iniciativa „Most“ ukončila svou činnost splnila svou základní úlohu. Kocáb a Horáček nadále  

            jednají za krizový štáb OF a v případě potřeby ještě v intencích “Mostu”.

http://www.totalita.cz/1989/1989_1126.php

 

      -     Kocáb jedná se sovětskými emisary na Úřadu Vlády

Na urgentní telefonické vyžádání se Kocáb dostavil na ÚV, kde ho očekávali dva Sověti. Jeden se představil jako náčelník moskevské KGB, druhý jako poslanec Nejvyššího sovětu. Dožadovali se setkání s V. Havlem a vyhrožovali rozvalem národního hospodářství a bezpečnosti státu v případě, že bude Sametová revoluce pokračovat tímto tempem. Konkrétně zmiňovali chaos v ulicích, nezvladatelné vršení městského odpadu, přerušení dodávky elektřiny, následné rabování, nárůst kriminality, lynčování atd. Kocáb usoudil, že nemůže ingerenci KGB do OF připustit a bez jakékoli konzultace se rozhodl schůzce aktivně zabránit. Navrhl fiktivní termín jednání na druhý den 11:00, ale nikoho z OF o tom neinformoval. Schůzka neproběhla.

 

27.11.Sovětští emisaři marně očekávali na Úřadu Vlády delegaci OF (v 11:00) a později se rozezleni vrátili do Moskvy

 

28.11. -  (11:00 – 13:00) „Most“ zorganizoval třetí jednání OF s vedením státu

Pokračovala jednání OF s vedením státu. OF na nich žádalo demisi Federální vlády, zrušení tří článků ústavy, týkajících se vedoucí úlohy KSČ a odstoupení prezidenta.

http://www.89.usd.cas.cz/udalosti/137.html

 

       -    (16:50 – 17:10) Kocáb sHoráčkem iniciují dopis Gorbačovovi

Krizový štáb KC OF sepsal odpoledne dopis Prezidiu Nejvyššího sovětu SSSR, v němž vyzval Sovětský svaz k přehodnocení intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a ke stažení všech svých vojsk z území Československa. Představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček odevzdali dopis zástupci velvyslanectví SSSR.

http://www.89.usd.cas.cz/udalosti/137.html

 

-       (18:00 – 19:00) Kocáb s Horáčkem odnáší dopis na sovětské velvyslanectví, kde zároveň jednají o nezasahování střední skupiny sovětských vojsk do našich vnitřních věcí. Radou Filipovem se jim dostává ujištění, že SSSR nemá v úmyslu se vměšovat do našich vnitřních věcí za předpokladu, že naši občané nebudou vystupovat proti sovětským vojákům.

-        

29.11. - Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol zasedal (od 22.30 do půlnoci) v divadle Disk. Zástupci KC OF M. Kocáb a R. Palouš dlouho a naléhavě stávkující studenty přesvědčovali, aby akceptovali téhož dne ustavenou Společnou komisi FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989. V závěrečném hlasování studenti komisi poměrem hlasů 27 : 3 uznali.

 

30.11. - Kocáb jedná s velitelem Západního vojenského okruhu ČSLA gen. M. Zachariášem (10:00)    o nezasahování ČSLA proti demonstrujícím. Mojmír Zachariáš upozornil zástupce OF (M. Kocáb, V. Klaus) na to, že k humánním požadavkům OF se přidávají lidé, kteří se nechovají v souladu s programem OF a napadají příslušníky ČSLA a jejich rodiny. OF takové jednání odsoudilo a vyzvalo veřejnost, aby od takových aktivit upustila.

http://www.89.usd.cas.cz/udalosti/137.html

 

1.12.  – M. Kocáb jedná s náčelníkem generálního štábu Miroslavem Vackem o tomtéž.

Dostává se mu obdobného ujištění, ale Vacek požaduje schůzku s OF v čele s V. Havlem. Kocáb přislíbil schůzku dojednat a termín byl později stanoven na 7.12.

             

            (ZATÍM NEZMAPOVÁNO)

 

7.12.  -    „Na základě iniciativy Michaela Kocába se dne 7.12.1989 v 17:00 v Obecním domě v Praze sešla delegace Federálního ministerstva národní obrany v čele s ministrem národní obrany ČSSR generálplukovníkem Miroslavem Vackem a delegací Koordinačního centra OF, vedené Václavem Havlem . . . .“ – úvod komuniké z jednání Delegace hovořily o informovanosti vojáků o aktuálním dění, celkové situaci v armádě, o problému přebírání zbrojního potenciálu Lidových milicí Československou lidovou armádou. Shodně konstatovaly, že neexistují příčiny pro nedůvěru veřejnosti vůči ČSLA. »Představitelé KC OF uvedli, že respektují - s ohledem na současnou vojensko-politickou situaci v Evropě - členství Československa ve Varšavské smlouvě, a vyjádřili naději, že oba vojenské bloky v Evropě budou zrušeny.«

http://www.89.usd.cas.cz/udalosti/137.html

 

-       Kocáb navrhuje Václava Havla na funkci prezidenta republiky

 

            (ZATÍM NEZMAPOVÁNO)

 

✌ prosinec1989 -  poslanec a Federálního Shromáždění  a člen meziparlamentní komise EU (zahraniční výbor)

                          -  iniciuje vznik komise FS ČSFR pro odsun sovětské armády

 

✌ 1990                   -  v prvních svobodných volbách zvolen opět poslancem FSČR (přes 50% osobních preferencí –  

                      druhý po Dubčekovi) a členem branně bezpečnostního výboru

-  předsedou obnovené komise pro odsun SA z Československa

-  člen parlamentní komise, která prověřuje generály Československé  armády

-  člen parlamentní komise pro kontrolu BIS

 

✌ 1991       -  s A. Dubčekem na státní návštěvě SSSR – místo Dubčeka mluvil v Nejvyšším Sovětu SSSR o        

                      ukončení bipolarity

-          členem „mise dobré vůle“ do Iráku k propuštění československých „lidských štítů“ před

-         „konfliktem v zálivu“(jednání s nejvyššími iráckými představiteli)

-         výjezd parlamentní skupiny do Litvy na podporu národně-osvobozeneckého boje(přímo  

 v průběhu útoku sovětské armády)

-         30.3. ukončen „Odsun SA“ přesně podle harmonogramu domluveného s gen. Vorobjovem,             

 vrchním velitelem Střední skupiny sovětských vojsk

              -      odchází s FSČR na základě slibu, že „s posledním sovětským vojákem odcházím z politiky“

 

 

✌ 1992      -  sbírá s P. Tigridem podpisy na podporu referenda k rozdělení ČSFR (přes 2 miliony podpisů)

 

  1993-2003 -  externí poradce prezidenta V. Havla

-  organizuje a moderuje již více než 80 „Amálií“ (5 hodinové schůzky prezidenta republiky sezástupci politického a  

   veřejného života)

 

  2003-2008 -  pokračuje spolupráce s V.Havlem

                                           . organizuje další Amálie

                                     . přispívá Nadací VIZEnaobnovu kostela sv. Anny

                                           . spoluorganizuje Havlovy sedmdesátiny

                                           . uvádí otevření Expozice knihovny V. Havla atd.

 

2008            -  kandiduje do Senátu za stranu zelených (cca 16% - 3. místo)

2009          -  ministr pro lidská práva a národnostní menšiny ve vládě Mirka Topolánka

2009-2010-  ministr pro lidská práva a národnostní menšiny ve vládě Jana Fischera

2010          -  vládní zmocněnec pro lidská práva

2011          -  místopředseda Českého helsinského výboru