Pomáháme tam, kde ostatní selhávají

 

Stále je v naší společnosti celá řada lidí, kteří se bez přičinění a pomoci nás ostatních neobejdou. Nebuďme lhostejní k osudům druhých, nikdy nevíme, kdy takovou pomoc budeme potřebovat i my...  

 

nadace

Nadace Michaela Kocába byla zapsána dne  15. května 2002 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce číslo 424

Learn More →

Roma Spirit

Projekt Roma Spirit je zaměřený na podporu aktivní snahy všech, kteří se podílejí na zlepšení životních podmínek Romů v České republice

Find Out How →